foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

793-777-713
biuro@kuzniatalentow.org
Kontakt:Kuźnia Talentów jest młodą organizacją, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 19 października 2015 roku. Realizuje zadania z zakresu wszystkich sfer działalności pożytku publicznego (Art. 4. Ust. 1. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

 

Aktualnie główna działalność fundacji skupia się wokół dzieci i młodzieży, u których wolontariusze pragną rozwijać zainteresowania, chęć do nauki i poznawania świata - nie tylko poprzez zdobywanie wiedzy teoretycznej, ale także praktyczną naukę i doświadczenia. Fundacja pomaga dzieciom i młodzieży rozwijać kompetencje kluczowe w zakresie nauki języków obcych, pielęgnuje i wspiera młode talenty, jak również stara się zapewniać szerszy dostęp do edukacji, która pozwala dzieciom i młodzieży należącym do grup w niekorzystnej sytuacji i mniejszości zdobywać istotne kwalifikacje. Wolontariusze fundacji uczą podtrzymywać i upowszechnianie tradycje narodowe, rozwijają świadomość obywatelską i kulturową. Edukują jak dbać o środowisko i chronić jego cenne zasoby naturalne. Ponadto aktywnie wspomagają rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, aktywnie uczestniczą w organizowanych przez nich inicjatywach. Dzięki wsparciu wolontariuszy oraz doświadczeniu Fundatora w nauczaniu, pracy z dziećmi i młodzieżą fundacja stara się aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, wpływać na kształtowanie dobrych postaw wśród młodych ludzi, a także pragnie poszerzać grono współpracowników. Aby móc sprawnie działać, z dniem 1 maja 2016 r. Fundacja Kuźnia Talentów rozpoczęła realizację projektu „kierunek ROZWÓJ” dofinansowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego. Udział w projekcie ma na celu wzmocnienie potencjału technicznego fundacji, a zakupiony sprzęt będzie służył do prowadzenia działalności statutowej organizacji. Szczegółowe informacje dotyczące działań projektowych znajdują się w zakładce Projekty.

 

 

Strona internetowa Fundacji Kuźnia Talentów dofinansowana ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego

 

Projekt „kierunek ROZWÓJ” dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego